กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอาระยะ ตั้งวิกรัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายอรรคพงษ์ สินเธาว์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายธีระเดช ลือธิสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5