คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : องค์กรสภานักเรียน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :